Hipertenzija plius diabetas,

hipertenzija plius diabetas

Patinka 0 Cukrinis diabetas yra lėtinė progresuojanti liga.

Ankstyvas jo diagnozavimas ir gydymas yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią sudėtingoms, bloginančioms gyvenimo kokybę komplikacijoms. Kiekvienas žmogus turi kasmet atlikti gliukozės kraujyje tyrimą, kad žinotų ar neturi rizikos faktorių susirgti II tipo cukriniu diabetu.

Aukšta­sis moks­las ir dia­be­tu ser­gan­tys stu­den­tai Pa­va­sa­ris — abi­tu­rien­tams ir jų tė­vams  gal­vos skaus­mas — kur sto­ti, ko­kią moks­lo įstai­gą pa­si­rink­ti? Sto­jant į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mą vie­tą — kon­ku­ren­ci­ja, psi­cho­lo­gi­nė įtam­pa, sto­jant į mo­ka­mą vie­tą ra­my­bės ne­duo­da ki­tos min­tys — ko­kio­mis lė­šo­mis pa­deng­ti moks­lo kai­ną, ką da­ry­ti, neturint pajamų šal­ti­nio? Di­de­lis pa­si­rin­ki­mas, daug klau­si­mų — kur, kaip, ką da­ryti? Sie­kiant at­sa­ky­ti į vi­sus rū­pi­mus klau­si­mus ir iš­girs­ti ki­tų nuo­mo­nę, šių me­tų ba­lan­džio 1 d. Ja­me abi­tu­rien­tai ir jau­nes­ni klu­bo na­riai bu­vo su­pa­žin­din­ti su ki­tų, jau stu­di­juo­jan­čių na­rių pa­tir­ti­mi, ga­li­my­bė­mis ir ky­lan­čių pro­ble­mų spren­di­mo būdais.

Pasaulinė diabeto diena minima kasmet lapkričio ąją. Šią dieną minėti pasiūlė Tarptautinė diabeto federacija ir Pasaulio sveikatos organizacija metais, siekdamos atkreipti dėmesį į pasaulinę tos ligos epidemiją.

hipertenzija plius diabetas

Nuo hipertenzija plius diabetas kasmet pažymima ši diena tampa vis populiaresnė. Šeimoms tenka pagrindinis vaidmuo sprendžiant II tipo diabeto rizikos veiksnius, kuriuos reikia keisti, todėl turi būti užtikrintas švietimas, ištekliai ir aplinka sveikam gyvenimo būdui.

hipertenzija plius diabetas

Diabetas yra susijęs su kiekviena šeima. Šiuo metu daugiau kaip mln.

  • Kas vartojama sergant hipertenzija sergant migrena
  • Hipertenzija rodo ekg
  • Diabetas - tylus ir grėsmingas | 60 plius
  • Stano papasakojo, kas jam padėjo įveikti vėžį: du blogi įpročiai gali pridaryti daug žalos   98 Papasakokite, kaip cukrinis diabetas susijęs su širdimi?
  • Etaplius - Diabetą reikia pastebėti laiku

Dauguma šių atvejų yra II tipo cukrinis diabetas. Kas yra cukrinis diabetas?

hipertenzija plius diabetas

Tai lėtinė liga, kuria susergama dėl nepakankamos insulino gamybos kasoje arba sutrikusio jo veikimo audiniuose. Insulinas yra hormonas, kurio reikia, kad kraujo gliukozė patektų į ląsteles ir būtų paversta energija. Tiek insulino stoka, tiek sutrikusi jo veikla gausina gliukozės kiekį kraujyje hiperglikemija.

hipertenzija plius diabetas

Dėl to ilgainiui pažeidžiamos organizmo kraujagyslės, įvairūs audiniai ir organai. Yra 3 pagrindiniai diabeto tipai.

hipertenzija plius diabetas

I tipo diabetas yra autoimuninė liga: kraujyje atsiranda antikūnų, ardančių insuliną gaminančias kasos ląsteles. Autoimuninį procesą sukelia paveldimi patologiniai genai. Ligos pradžią gali išprovokuoti įvairūs išoriniai faktoriai, tokie kaip virusinė infekcija, stresas ir kt.

hipertenzija plius diabetas

Šio tipo liga būdinga vaikams ir jaunesnio amžiaus suaugusiesiems.

Taip pat žiūrėkite