Geros širdies sveikatos skatinimas

Finansavimo šaltinis — Europos socialinio fondo, valstybės ir savivaldybės lėšos Jurbarko rajono visuomenės sveikatos biuras nuo m.

Kiek yra tokių rodiklių? Iš viso PAASP įstaigos yra skatinamos už gerus darbo rezultatus: pagal 16 šeimos gydytojo komandai taikomų rodiklių, 1 gerų pirminės odontologinės pagalbos rezultatų rodiklį ir 1 gerų pirminės psichikos sveikatos priežiūros rezultatų rodiklį, kurie apima profilaktinių priemonių taikymą, lėtinių ligų priežiūrą, racionalų antimikrobinių vaistų skyrimą, prevencijos priemonių vykdymą ir kt.

Numatyta projekto pabaiga - m. Projekto problema ir projekto poreikis.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, fizinis pasyvumas, sveikatai nepalanki mityba, stresas, žalingi įpročiai yra vieni pagrindinių veiksnių nekokybiškam gyvenimui tiek vaikams, tiek suaugusiems. Turėdami netinkamus įpročius suaugusieji juos perduoda ir savo vaikams.

geros širdies sveikatos skatinimas

Todėl vaiko sveikos gyvensenos, sveikatos priežiūros ir sveikatinimo ugdymui tinkamos aplinkos sukūrimas yra ta investicija, kuri ilgą laiką teigiamai veiktų sveikatą. O gyventojų sveikata labiausiai pagerėtų nuo to, jei užaugtų fiziškai aktyvi, sveikai besimaitinanti ir neturinti žalingų įpročių nuo vaikystės, visuomenė.

Jurbarko savivaldybėje teikdami nemokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mažinsime ekonominius ir socialinius skirtumus.

geros širdies sveikatos skatinimas

Projekto metu įsigyta įranga bei suremontuota patalpa bus naudojama ir po projekto mokymų ir kitų sveikatos renginių organizavimui. Taip bus užtikrintas Projekto veiklų tęstinumas.

Pranešti klaidą

Įgyvendinus projektą bus pagerinta visuomenės sveikatos biuro techninė ir technologinė bazė, kuri sudarys sąlygas moderniai, inovatyviai perteikti sveikos gyvensenos žinias. Darbo priemonių įvairovė sudarys sąlygas apimti įvairaus amžiaus tikslines grupes tiek miesto, tiek kaimiškojoje savivaldybės teritorijoje besimokantiems vaikams ir mokiniams, jų tėvams ir kitoms tikslinėms grupėms. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turės sąlygas didinti ugdymo įstaigų ir kitų tikslinių grupės narių sveikatos raštingumą organizuodami sveikatinimo užsiėmimų ciklus, kurių metu ypatingą dėmesį skirs sveikos mitybos, fizinio aktyvumo skatinimui, psichinės sveikatos stiprinimui, žalingų įpročių prevencijai.

Šia proga raginame atsigręžti ir į mažųjų šypsenas jų sveikatątai daryti bus daug paprasčiau žinant profesionalius gyd. Šią dieną, norime paskatinti jus, moterys, pasirūpinti ir skirti dėmesio savo sveikatai. Pasaulinės dienos be tabako tema — apsaugoti jaunimą nuo tabako pramonės manipuliacijų ir užkirsti kelią tabako ir nikotino gaminių vartojimui. Tikimybė žūti arba būti sužeistiems šios kategorijos eismo dalyviams yra keletą kartų didesnė nei asmenims, sėdintiems automobilyje.

Taip pat bus sustiprinti visuomenės sveikatos specialistų gebėjimai mažinti visuomenės sveikatos netolygumus. Tai prisidės mažinant rizikingo elgesio atvejus, padės išsaugoti bei stiprinti sveikatą ir sudarys geros širdies sveikatos skatinimas socialiai pilnaverčiam gyvenimui bei mažins ir vaistai vaistai nuo hipertenzijos nuostolius, kurie patiriami ligų pasekmėms šalinti.

Suaugusiųjų mokymo centre, Sandėlių g. Sveikatos ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje ypatumai, vaikų augimo ir vystymosi dėsningumai, tinkama mityba — sveikos gyvensenos pagrindinė sudedamoji dalis potemės: sveikatos samprata ir sveikatos raida; sveikatos stiprinimas; sveikatos ugdymo ikimokyklinėje įstaigoje tikslas ir uždaviniai, bendrieji principai; sveikatos ugdymo turinio, metodų, stiliaus apžvalga; ikimokyklinio amažiaus vaikųaugimo ir vystymosi ypatumai, ryšys su supančia aplinka; mitybos įtaka vaikų sveikatai ir reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų prevencijoje; vaikų sveikos mitybos principai ir taisyklės; maitinimo organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje. Sveikatinimo veiklos planavimas ir įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje  potemės:sveikatos stiprinimo programų rengimas; sveikatinimo veiklos vertinimas; bendruomenės įtraukimas į sveikatinimo veiklą; dokumentai reglamentuojantys vaikų sveikatinimo veiklą; sveikatos ugdymo veikslos įgyvendinimas. Pagrindiniai fizinio aktyvumo principai stiprinant vaikų sveikatą, vaikų alerginės ligos potemės: vaikų antsvorio, nutukimo ir fizinio aktyvumo ryšys; ydingos laikysenos formavimosi priežastys ir jos profilaktika, taisyklingo kvėpavimo lavinimo būdai; vaikų alerginių ligų paplitimas, alergijos simptomaivaikystėje, kaip apsisaugoti nuo alergijos, namų ikimokyklinės įstaigos aplinkos įtaka alergijų atsiradimui ir paūmėjimui.

Todėl įgyvendintas projektas prisidės prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo. Projekto tikslas — didinti Jurbarko rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį formuojant pozityvius sveikos gyvensenos pokyčius.

geros širdies sveikatos skatinimas

Siekiami rezultatai. Įgyvendinant projektą siekiama, kad informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose Jurbarko rajono savivaldybėje dalyvautų unikalūs dalyviai.

Tikslinės projekto grupės ir jų poreikiai: Vaikai ir jaunimas, t. Vaikams  iki 18 metų  dėl ekonominių, socialinių aplinkybių, tokių kaip nepalanki socialinė ir ekonominė šeimos padėtis, įsidarbinimo perspektyvos, dažniau geros širdies sveikatos skatinimas socialinė atskirtis bei neigiamas šių veiksnių poveikis sveikatai; Suaugusieji, t.

Dėl gyventojų senėjimo kyla naujų problemų, kurios ypač didina pagyvenusių žmonių socialinės atskirties riziką bei užkerta galimybes jiems aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir įprastinėje veikloje.

Vyresnio amžiaus žmonėms taip pat būdingas poliligotumas, neįgalumas, didžioji jų dalis miršta nuo lėtinių neinfekcinių ligų. Įgyvendinant vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų sveikatos stiprinimo veiklas ir gerinant jų sveikatos raštingumą Jurbarko rajono savivaldybėje, bus organizuojamos įvairios veiklos: mokymai pirmosios pagalbos, užkrečiamųjų ligų ir asmens higienos, sveikatai palankios mitybos ir nutukimo prevencijos, fizinio aktyvumo skatinimo, psichikos sveikatos stiprinimo ir alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos temomis.

Projekto nauda. Bus pasiektas geresnis projekto tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygis, suformuoti jų pozityvios sveikatos elgsenos pokyčiai, kurie prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo.

geros širdies sveikatos skatinimas

Daugiau informacijos apie projektą:  www. Sveikatai palankaus maisto gaminimo principai Širdies ir kraujagyslių ligos ŠKL vyrauja gyventojų mirtingumo struktūroje.

Pasaulinės Sveikatos Organizacijos duomenimis, kasmet nuo šių ligų miršta daugiau negu 15 mln. Sukaupta daugybė mokslinių įrodymų, kad gyvensenos veiksniai — sveikatai nepalanki mityba, mažas fizinis aktyvumas ir rūkymas — skatina šių ligų atsiradimą.

geros širdies sveikatos skatinimas

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia paskaitas, kurių metu įgysite naudingų žinių apie sveikatai palankią mitybą.

Taip pat žiūrėkite