Slaugos intervencijos dėl hipertenzijos

Kardiologijos skyriaus gydytojai – vievija.lt

Svorio metimo slaugos intervencija.

Alfaro-LeFevre trumpai apibūdina kiekvieną šių fazių sekančiai: Vertinimas: jo metu renkama bei tikrinama informacija apie sveikatos būklę, ieškoma slaugos intervencijos dėl hipertenzijos nukrypimų nuo normos, rizikos faktorių, kurie gali būti kliūtis sveikatai, pavyzdžiui, rūkymas.

Taip pat vertinamas paciento gyvybinis potencialas.

Strateginis planavimas taikant GIS. Nacionalinio pažangos plano rengimo patirtis.

Diagnozė Problemos identifikacija : analizuojama informacija, duomenys bei nustatomos esamos ir potencialios problemos, o tai yra slaugos plano pagrindas.

O taip pat įvertinamos paciento stipriosios pusės, tam kad būtų sudarytas efektyvus planas.

Chirurginė slauga savarankiškas darbas

Planavimas: jo metu atliekami keturi žingsneliai: Nustatykite prioritetus: kurią problemą būtina spręsti neatidėliojant? Kurios problemos gali palaukti? Kuriai problemai reikalinga slauga? Kurios problemos gali būti perleidžiamos kitiems specialistams?

slaugos intervencijos dėl hipertenzijos

Kuriai problemai reikalingas multidisciplininis požiūris? Suformuokite tikslus rezultatuskurių tikitės: apibūdinkite tiksliai ko jūs tikitės iš paciento ar kliento bei nurodykite slaugos intervencijos dėl hipertenzijos terminą iki kada bus pasiektas tikslas. Nuspręskite, kokios intervencijos bus reikalingos: kokios intervencijos slaugytojo veiksmai reikalingi norint pasiekti tikslą.

slaugos intervencijos dėl hipertenzijos

Slaugos plano užrašymas: apgalvokite, kokį slaugos planą rašysite — individualų ar standartinį, kuris planas labiau atspindės jūsų paciento specifinę situaciją.

Atlikimas: pradedamas vykdyti sudarytas planas, tačiau vykdant slaugos veiksmus, pacientas stebimas ir toliau — ar nepasikeitė jo būklė, gal atsirado naujų problemų, gal nutiko kažkas, dėl ko reikėtų keisti sudarytą slaugos planą.

slaugos intervencijos dėl hipertenzijos

Atlikite intervencijas, stebėdami pacientą, darykite pakeitimus slaugos plane, jei to reikia. Kokie rezultatai? Ar būtina kažką keisti? Nėra būtina laukti nustatytos datos rezultatų vertinimui, jei matote, kad vyksta kažkas ne taip, keiskite šiandien, jei to reikia.

Informuokite ir užrašykite. Gal yra kokių požymių apie kuriuos būtina pranešti kitiems specialistams?

slaugos planas dėl neveiksmingos sveikatos priežiūros, susijusios su diabetu

Apsvarstykite, kaip visa tai aprašysite, iliustruosite slaugos plane. Įvertinimas Jūs nusprendžiate, ar pasiekėte norimų rezultatų, ar pasirinktos intervencijos buvo efektyvios ar matyti pokyčiai, o tada keičiate slaugos planą arba jį užbaigiate. Kaip pakito paciento sveikata? Ar pacientas pajėgus daryti tai, ką jūs suplanavote? Jei ne, kodėl? Ar atsirado nauji slaugos prioritetai?

slaugos planas dėl neveiksmingos sveikatos priežiūros, susijusios su diabetu | vievija.lt

Jei tikslai pasiekti, ar pacientas pajėgus pats savimi pasirūpinti? Gal jam reikalingos sveikatą stiprinančios priemonės? Kodėl planas efektyvus? Ką buvo galima padaryti kitaip? Paskutinis įvertinimo etapas, susijęs su visais prieš tai buvusiais etapais bei apima viso slaugos plano įvertinimą, tam, kad būtų galima įvertinta, ar tikslai pasiekti tinkamai bei efektyviai.

Kardiologijos klinika

Slaugos procesas — tai sprendimų priėmimas paremtas kritišku mąstymu. Jis lyginamas su moksliniais metodais, ieškančiais problemų sprendimo. Tiek slaugos procesas, tiek mokslinis metodas remiasi dviem tais pačiais žingsniais, judėdami nuo problemos identifikacijos link sprendimo vertinimo.

  • Hipotenzija ar hipertenzija, kuri yra dar blogesnė
  • Infekcijos rizika a.
  • Svorio metimo slaugos intervencija.
  • Kas yra slaugos procesas? | slaugytojams
  • Žemės riešutų sviesto širdies sveikata
  • Kursinio darbo apie masažą sergant hipertenzija

Vienas tik skirtumas — mokslinis metodas pirmiausia atpažįsta problemą, o paskui renka duomenis. Tuo tarpu slaugoje, pirma surenkami duomeys, o vėliau įžvelgiamos problemos.

slaugos intervencijos dėl hipertenzijos

Wilkinson teigia, jog slaugytojams reikalingos tiek kognityvinės žinios darbe, tiek intelektualinės žinios slaugos procese — kūrybingas ir kritiškas mąstymas, problemos sprendimas bei sprendimo priėmimas.

Taip pat žiūrėkite